top of page

HÅLLBART

HÅLLBAR RÅVARA

Från välmående svenska skogar

Vi producerar vårt emballage i Sverige på råvara som vi hämtar från välmående nordiska skogar. Vi är en FSC®-certifierad producent och vi köper endast in FSC®-certifierad råvara från närliggande skogar. Vårt mål är att maximera användningen av återvunnet material i vår produktion samtidigt som vi arbetar för att minimera materialspillet. Under 2021 driftsatte vi en ny spillhanteringsanläggning för att kunna ta vara på materialspillet som uppstår under produktion. Materialspillet ingår nu i ett cirkulärt system där spillmaterialet blir till ny råvara som sedermera förädlas till ny wellpapp.

Grön skog
Crispo Paper-302.jpg

HÅLLBAR ENERGI

Från förnyelsebara källor

Vi har valt bort el som kommer från fossila bränslen och som orsakar och bidrar till växthuseffekten. Vår el kommer i stället från förnyelsebara källor så som vattenkraft, biobränsle, vindkraft och solenergi. Under början av 2022 installerade vi en biobränslepanna och under 2023 kommer vi att investera i en egen solcellsanläggning. Vårt mål är att vara 100% självförsörjande på fossilfri energi senast år 2030.

HÅLLBARA TRANSPORTER

Genom hela värdekedjan

Vi arbetar aktivt med vår transportplanering för att öka fyllnadsgraden och undvika onödiga transporter. Vi anlitar endast speditörer som följer reglerna för miljöklassade fordon och genom att göra våra inköp och styra vår försäljning mot närområdet har vi effektiviserat vår transportkedja. Mer än 80% av vår försäljning är idag belägen kortare än 20 mil från vår wellpappfabrik i Tibro.

Crispo Paper-233.jpg

Kontakta oss

Nygårdsgatan 10

543 51, Tibro

0705 49 06 90

Tack för ditt meddelande. Vi återkopplar inom kort.

bottom of page